Zamknij

Strażnik działu ochrony (nr 4462)

Nr oferty: StPr/21/4462Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 86-010 Koronowo, powiat: bydgoski, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. ZAKŁAD KARNY W KORONOWIE Oferujemy: 1. Stałą pracę, na pełen etat. 2. Pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia. 3. Atrakcyjne wynagrodzenie. 4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego. 5. Awanse związane z podwyższaniem uposażenia. Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: 1. Wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny. 2. Wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny. 3. Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. 4. Wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia. 5. Raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie. 6. Nagrody uznaniowe. 7. Nagrody jubileuszowe. 8. Dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie. 9. Dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
Rodzaj umowy: Mianowanie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: ruch ciągły
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.12.2021
Wynagrodzenie brutto: od 3 703 PLN
System wynagradzania: Czasowo-premiowy ze staw. mies
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
  Wymagania pożądane
  Wykształcenie:
  • wyższe (w tym licencjat)
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wymagania stawiane kandydatom, określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.): art. 38. W Służbie Więziennej służbę może pełnić osoba: a. posiadająca obywatelstwo polskie, b. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, c. korzystająca z pełni praw publicznych, d. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, e. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, f. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, g. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, h. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Wymagania: - wykształcenie min. średnie. Dodatkowym atutem będzie: predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, ukończenie szkoleń oraz certyfikaty w zakresie samoobrolny i sztuk walki.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Areszt Śledczy w Bydgoszczy
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomo
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu:
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: Kandydat do służby składa następujące dokumenty: 1. podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wskazując Areszt Śledczy w Bydgoszczy oraz stanowisko o które się ubiega; 2. wypełnioną ankietę pers
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: poczta
   Operator robota spawalniczego
   StPr/21/4722
   data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Spawacz
   StPr/21/4721
   data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Ślusarz
   StPr/21/4720
   data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Śruciarz/piaskarz
   StPr/21/4719
   data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. ZAKŁAD KARNY W KORONOWIE Oferujemy: 1. Stałą pracę, na pełen etat. 2. Pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia. 3. Atrakcyjne wynagrodzenie. 4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego. 5. Awanse związane z podwyższaniem uposażenia. Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: 1. Wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny. 2. Wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny. 3. Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. 4. Wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia. 5. Raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie. 6. Nagrody uznaniowe. 7. Nagrody jubileuszowe. 8. Dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie. 9. Dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
   StPr/21/4462
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
   wynagrodzenie od od 3 703 PLN

   Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowy m lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. ZAKŁAD KARNY W KORONOWIE
   StPr/21/4464
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
   wynagrodzenie od od 3 956 PLN

   - kontakt z klientem; - obsługa i sprzedaż; - wystawianie FV; - pomoc przy rozkładaniu towaru; - sporządzanie zamówień. Staż odbywać się będzie w gminie: Koronowo.
   StPr/21/4418
   data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
   wynagrodzenie od 1 489 PLN

   Obsługa maszyn paletyzatorów
   StPr/21/4344
   data rozpoczęcia pracy od 11.10.2021
   wynagrodzenie od od 20 PLN

   · programowanie sterowników PLC (głównie B&R), · tworzenie wizualizacji na panele operatorskie oraz systemy SCADA, · tworzenie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi, · uruchamianie systemów sterowania na obiektach, · serwisowanie wdrażanych systemów sterowania, · udział w szkoleniu personelu w zakresie obsługi projektowanych systemów sterowania,
   StPr/21/4191
   data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
   wynagrodzenie od od 3 500 PLN

   Montaż urządzeń oraz instalacji dla linii galwanicznych, montaż wanien i zbiorników galwanicznych, prace instalacyjne, konserwacyjne, serwisowe.
   StPr/21/4192
   data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN