Zamknij

Alimenty na dziecko według prawa

00.00, 19.11.2022 materiał partnera
pixabay

Zgodnie z art. 122 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzic obowiązany jest do życia i wychowania dziecka. Świadczenie alimentacyjne jest świadczeniem okresowym, które wynika z obowiązków rodzica (art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W myśl przepisów, alimenty są płatne przez rodzica, który ma możliwości zarobkowe, a ich wysokość uzależniona jest od możliwości spłacania przez rodzica alimentów. Alimenty to świadczenia wychowawcze przyznawane przez rodziców pozostających we władztwie rodzicielskim. Ustalane są w drodze orzeczenia sądu i wypłacane przez rodzica, który nie sprawuje władzy rodzicielskiej.

Jak ustalić wysokość alimentów

Jeśli alimenty oblicza się na podstawie dochodów rodzica, to jest to tzw. alimenty ustalone w wysokości odpowiadającej możliwościom zarobkowym rodzica. Nie jest to jednak reguła. Alimenty mogą być ustalone w wysokości odpowiadającej potrzebom dziecka (tzw. alimenty ustalone jako stałe). Wysokość alimentów ustalana jest przez sądy (https://krysztalowe-firmy.pl/category/prawo/). Alimenty najczęściej ustalane są w wysokości odpowiadającej potrzebom dziecka. Jest to wynik tego, że w przypadku rodziców dochody mogą się różnić w poszczególnych okresach. W takim przypadku może być konieczne zmiana wysokości alimentów. Prawo do alimentów ma dziecko, które jest małoletnie, czyli nie ukończyło 18. roku życia. Prawo do alimentów przysługuje również pełnoletniemu dziecku, jeżeli jest ono niezdolne do samodzielnego utrzymania się z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Jak uzyskać alimenty

By uzyskać alimenty, należy złożyć odpowiedni wniosek o ustalenie alimentów, w którym należy podać wysokość świadczeń, jakie zamierza się uzyskać. W przypadku, gdy strony ustalają wysokość alimentów między sobą, mogą to uczynić w formie pisemnej. Wniosek o ustalenie alimentów składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, jeżeli dziecko ma miejsce zamieszkania w Polsce. W przypadku, gdy dziecko ma miejsce zamieszkania poza Polską, wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania rodzica, któremu przysługują alimenty. Wniosek o ustalenie alimentów można pobrać na stronach ministerstwa sprawiedliwości lub bezpośrednio ze strony sądu.

Czy adwokat jest nam potrzebny do uzyskania alimentów

Aby uzyskać alimenty, należy wnieść wniosek o alimenty na drugiego rodzica. Rodzice mogą ułatwić tę procedurę, składając wniosek o alimenty na drugiego rodzica do kancelarii adwokackiej lub radcy prawnego, który może pomóc w ustaleniu dochodów i środków drugiego rodzica. Alimenty mogą być ustalane w sądzie rodzinnym lub niezależnie od niego. Proces ten jest jednak żmudny i może potrwać kilka miesięcy, dlatego lepiej skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, którzy mogą przyspieszyć tę procedurę.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%