Zamknij

Wypadek w Koronowie – co robić, gdy są poszkodowani?

07.36, 09.11.2022 materiał partnera Aktualizacja: 07.36, 09.11.2022

Klasyfikacja zdarzenia drogowego czy to w Koronowie, czy gdziekolwiek indziej, wynika m.in. z tego, czy w jego wyniku uczestnicy ponieśli obrażenia fizyczne. Jeżeli do nich doszło, mówimy o wypadku. To stresująca sytuacja, ale warto w jej obliczu zachować zimną krew i pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Zadbaj o bezpieczeństwo miejsca i uczestników zdarzenia

Podczas gdy stłuczki i kolizje są zdarzeniami drogowymi, w wyniku których doszło wyłącznie do szkód w mieniu, za wypadek uznaje się sytuację, której skutkiem są obrażenia fizyczne któregokolwiek z uczestników. Stąd można wysnuć wniosek, że każdy, kto bierze udział w podobnym zdarzeniu, powinien najpierw sprawdzić stan zdrowia pozostałych, o ile oczywiście jego własny mu na to pozwala. Jeżeli stwierdzono obecność osób poszkodowanych, należy bezzwłocznie zadzwonić na 112 i wezwać pomoc, a następnie w razie potrzeby udzielić jej temu, kto tego wymaga. Warto pamiętać, że to obowiązek sankcjonowany przepisami – zaniechanie pomocy może się wiązać z konsekwencjami prawnymi.

Co dalej? Jeżeli ofiary zostały opatrzone, a pomoc wezwano, można zabrać się za zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Jak to zrobić? Przede wszystkim usunąć z drogi czy pobocza wszelkie elementy, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego. Należy też ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości. Jednocześnie nie powinno się zbytnio ingerować w powypadkowy teren, aby policjanci mogli przeprowadzić rzetelne dochodzenie.

Dokumentacja miejsca zdarzenia

O ile stan zdrowia sprawcy i innych uczestników na to pozwala, warto pozyskać ich dane osobowe. W jakim celu? Mając na uwadze, że są to świadkowie zdarzenia, w razie potrzeby ich pomoc może być cenna jako materiał dowodowy, który w spornej sytuacji świadczy na Twoją korzyść. Aby udokumentować wypadek w Koronowie, zrób też zdjęcia miejsca, w którym do niego doszło. Dokładnie sfotografuj zarówno samochody, jak i otoczenie – możesz to zrobić aparatem zamontowanym w telefonie.

Jeżeli policja stwierdzi winę innej osoby niż Ty, odszkodowanie zostanie sfinansowane przez towarzystwo, w którym ma ona wykupione ubezpieczenie OC. Po powrocie do domu masz prawo w ciągu 3 lat zgłosić się do tej firmy w celu rozpoczęcia procedury odszkodowawczej, ale lepiej to zrobić w szybszym terminie, tak aby sprawa odbywała się „na świeżo”. Poza tym z pewnością zależy Ci na jak najszybszej likwidacji szkód i przywróceniu samochodu do stanu sprzed wypadku.

Pytanie o odszkodowanie

Niezależnie od tego, czy sprawca posiada OC dostawczaka, samochodu osobowego, motocykla, czy jakiegokolwiek innego pojazdu, można z niego pokryć nie tylko koszt usunięcia szkód, ale również wydatki na holowanie auta z miejsca wypadku czy sfinansowanie pojazdu zastępczego. Nie ma przy tym znaczenia, jak wysoką składkę opłaca sprawca – nawet jeśli jest ona najniższa, wszelkie wyrządzone przez niego zniszczenia zostaną pokryte z jego polisy. OC zawsze działa bowiem tak samo dla każdego kierowcy bez względu na cenę.

Jeśli natomiast to Ty jesteś sprawcą zdarzenia, naprawa szkód w Twoim aucie nie będzie mogła zostać sfinansowana z Twojego OC. Odszkodowanie z polisy jest bowiem przeznaczone tylko dla osób poszkodowanych. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem, które pozwala na uzyskanie odszkodowania, pozostaje autocasco, które zapewnia ochronę w niemal każdej sytuacji bez względu na przyczynę i sprawcę. A jak działa ubezpieczenie minicasco samochodu? Ono niestety nie obejmuje szkód wyrządzonych przez samego właściciela, o ile nie jest to szkoda całkowita.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%