Zamknij

Frankowicze po 8 września dzięki wyrokowi TSUE będą wygrywać częściej

00.00, 09.09.2022 materiały partnera

Wrzesień może zapisać się na kartach spraw frankowych, jako kolejny dzień, który doda sił poszkodowanym frankowiczom, bowiem specjaliści kancelarii frankowych oraz wszelkie rządowe instytucje są zdania, iż kolejne orzeczenie będzie korzystne jedynie dla frankowiczów. 

8 września kolejną dobrą datą dla frankowiczów

Już 8 września 2022 r. TSUE orzeknie w kilku ważnych dla frankowiczów kwestiach, a dotyczyć one będą spraw o sygn. akt: : C-80/21, C-82/21 oraz C-82/21. TSUE wielokrotnie już wypowiadał się w kwestiach ważnych dla frankowiczów i śmiało można stwierdzić, iż to właśnie dzięki tym orzeczeniom sprawy frankowe nabrały rozpędu, a orzecznictwo krajowe wyklarowało się w tak szybkim tempie. Wszelkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, które dotyczyły spraw frankowych działały na korzyść konsumentów, wielu specjalistów spodziewa się właśnie takiego rozstrzygnięcia w nadchodzącym wyroku. 


TSUE 8 września 2022 r. – jakich kwestii dotyczyć będzie orzeczenie?

  • Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypowie się na temat możliwości wyeliminowania z umowy kredytowej tylko i wyłączne tego fragmentu postanowień, które są nieuczciwe;
  • Czy możliwym będzie zastąpienie klauzul abuzywnych przepisem depozytywnym oraz, czy w jego miejsce można będzie wprowadzić uśredniony kurs NBP;
  • Wyjaśnione zostaną kwestie rozpoczęcia biegu 10-letniego biegu przedawnienia roszczeń konsumenta;

Co zmieni dla frankowiczów wyrok TSUE?

Orzeczenie TSUE, na które oczekuje duża część frankowiczów, którzy jeszcze zwlekają ze złożeniem swojej sprawy do sądu, miało zapaść już 17 marca 2022 r., dlatego też emocje wokół tego wyroku właśnie teraz skrajnie narastają. Trybunał Sprawiedliwości postanowił odroczyć postępowanie i przesłuchać dodatkowo strony sporu i poczekać na przedstawienie swoich stanowisk Komisję Europejską, Polskę, Hiszpanię oraz Finlandię. Orzeczenie TSUE nie wpłynie na zmianę linii orzeczniczej dotyczącej spraw frankowych w Polsce, bowiem przeczyłoby to już dotychczasowej wykładni prawa oraz wcześniejszym wyrokom wspomnianego Trybunału Sprawiedliwości. Nadchodzący wyrok prawdopodobnie przyczyni się do ugruntowania aktualnie obowiązującej linii orzeczniczej, doprowadzając tym samym do jeszcze lepszej kondycji frankowiczów na salach sądowych.
Jak podkreślają prawnicy reprezentujący Kancelarię Frejowski CHF, nie ma wątpliwości co do tego, że sądy mogą dokonywać modyfikacji umów, które zawierają klauzule abuzywne. To właśnie dyrektywa unijna 93/13 pozwala na zastępowanie niedozwolonych mechanizmów średnim kursem NBP. Niezależnie także od wyroku frankowicze nie powinni się przejmować o kwestię przedawnienia roszczeń, bowiem bieg 10-letniego okresu przedawnienia roszczeń nie może się rozpocząć, jeśli kredytobiorca nie wie o nieuczciwym charakterze swojej umowy kredytowej. 

Wyrok TSUE pociągnie za sobą falę pozwów?

W opinii Kancelarii Frejowski CHF, nadchodzące rozstrzygnięcie pogrąży jeszcze bardziej bankowych prawników w beznadziei i pozbawi szans na wygrane spory z frankowiczami. Faktem przecież jest, iż prawo europejskie, a co za tym idzie – orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości honorowane są przez sądy krajowe, co więcej, są one wręcz do tego zobligowane. Dlatego też, gdy pojawiały się w sprawach frankowych niejasności, polskie sądy decydowały się do zadawania pytań prejudykcyjnych oraz czekały na rozstrzygnięcie tych kwestii przez TSUE. 

Jak twierdzi kancelaria frankowa Bydgoszcz, orzeczenie TSUE przyczynić się może do znacznego przyśpieszenia rozpatrywania spraw przez sądy krajowe, bowiem wyrok winien rozwiać jeszcze bardziej ewentualne wątpliwości sędziów. Jeśli wyrok będzie pozytywny, a żaden scenariusz nie przewiduje innego rozwiązania – frankowicze, którzy do tej pory ostrożnie podchodzili do założenia sprawy frankowej, mogą zebrać się na odwagę i pójść do sądu po sprawiedliwość z zaspokojoną pewnością w kwestii wygranej. 

Jeśli jesteś frankowiczem, a rosnący kurs franka i obawa o orzecznictwo w Polsce w sprawach frankowych sprawiały Ci trudność – wyrok TSUE z 8 września powinien załatwić sprawę. Skontaktuj się z Kancelarią Frejowski CHF, poznaj orzecznictwo w Polsce na żywych przykładach i unieważnij swoją umowę frankową!
 


 

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%