Zamknij

Kancelaria notarialna – Katowice: Jakie usługi świadczy notariusz?

11.58, 31.08.2022 materiał partnera

Notariusz w zakresie swojego upoważnienia działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne – np. przeniesienie nieruchomości – dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notariusz ma obowiązek czuwać nad należytą ochroną praw i interesów stron oraz innych osób.

Jakie usługi powinien świadczyć dobry notariusz? Kancelaria notarialna – Katowice

Według spisu praw dotyczących obowiązków notariusza kancelaria notarialna (Katowice) powinna świadczyć takie usługi jak:

  1. Sporządzanie aktów notarialnych, w tym: umów darowizny, umów o dożywocie, umów sprzedaży, podziału majątku wspólnego, umów majątkowych małżeńskich, umów przedwstępnych, umów deweloperskich, umów przenoszących własność nieruchomości, umów warunkowych, umów zamiany, ustanowienia majątku osobistego i gruntowego służebność, ustanowienie służebności przesyłu, dział spadku, ustanowienie własności, akty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akty poddania się egzekucji, testamenty, pełnomocnictwa
  2. Przygotowywanie na wniosek stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  3. Sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia
  4. Sporządzanie protokołów (m.in. protokołów zgromadzeń wspólników, osiedli, protokołów związanych z obecnością stron i złożonych oświadczeń, a także, na żądanie strony występującej, protokołu niestawiennictwa drugiej strony)
  5. Sporządzanie protestów weksli i czeków
  6. Przygotowywanie poświadczeń: dokumentów (poświadczone kopie, poświadczenia podpisów, wzory podpisów, poświadczone daty, poświadczenia o tym, że dana osoba przebywa lub przebywa w określonym miejscu)
  7. Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów i nośników danych (notariusz może przyjąć tylko pieniądze i papiery wartościowe, które są związane z daną czynnością podjętą przez notariusza w celu ich przekazania wyznaczonej wcześniej osobie)
  8. Sporządzanie prawdziwych i prawidłowych odpisów, streszczeń i wypisów dokumentów
(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%