Zamknij

Odwołany lot

08.53, 24.01.2023 art. sponsorowany Aktualizacja: 08.53, 24.01.2023

Obecnie loty są jednym z najpopularniejszych sposobów podróżowania, mowa tutaj nie tylko o podróżach międzykontynentalnych czy nawet międzypaństwowych, ale nawet w obrębie jednego kraju. Zdarzają się jednak sytuacje, w których loty są odwoływane. W takiej sytuacji pasażerowie nierzadko mogą ubiegać się o odszkodowanie.

Wypłata odszkodowania za odwołany lot

Odszkodowanie za odwołany lot przyznawane jest w przypadku, gdy odwołanie lotu nastąpiło z winy przewoźnika. Oznacza to, że jeśli odwołany lot jest spowodowany tak zwaną siłą wyższą, jak na przykład strajk pracowników lub klęska żywiołowa, to przewoźnik nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Przykładem firmy, która występuje w imieniu pasażerów ubiegających się o odszkodowanie jest Air Compensa, której stronę internetową można znaleźć pod poniższym linkiem: odwołany lot

Wysokość odszkodowania za odwołany lot

Pasażerowie mają prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od dystansu lotu. Oczywiście za dystans uważa się miejsce z punktu wylotu do celu podróży.

Aby ubiegać się o odszkodowanie, pasażerowie muszą przedstawić przewoźnikowi swoje dane osobowe oraz informacje dotyczące lotu, który został odwołany. Dane, które są potrzebne to między innymi: numer rezerwacji, potwierdzenie zakupu biletu oraz informacje o odwołaniu lotu. Ważny jest również czas, w jakim złożymy wniosek z chęcią wystąpienia o odszkodowanie.

Organizacje zajmujące się ochroną praw pasażera

W przypadku gdy przewoźnik odmówi pozytywnego rozpatrzenia sprawy na rzecz pasażera lub pasażer uzna, że odszkodowanie jest zbyt niskie, ma on prawo do skorzystania z pomocy organizacji zajmujących się ochroną praw pasażera lub dochodzeniem odszkodowania na drodze sądowej.

Podsumowując, pasażerowie mają prawo do odszkodowania za odwołany lot, jeśli odwołanie nastąpiło z winy przewoźnika. Wysokość odszkodowania naliczana jest od dystansu lotu. W przypadku gdy przewoźnik nie chce wypłacić odszkodowania, warto zwrócić się do organizacji załatwiających te sprawy w jego imieniu. Przykładem takiej organizacji jest AirCompensa, której rzetelna wiedza i skuteczność w działaniu pozwoliły zbudować silną pozycję i ugruntować ją na polskim rynku. 

(art. sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%