Zamknij

Młodszy(a) pielęgniarz(ka) (nr 4464)

Nr oferty: StPr/21/4464Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 86-010 Koronowo, powiat: bydgoski, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowy m lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. ZAKŁAD KARNY W KORONOWIE
Rodzaj umowy: Mianowanie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.12.2021
Wynagrodzenie brutto: od 3 956 PLN
System wynagradzania: Czasowo-premiowy ze staw. mies
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe, medyczne
  Uprawnienia:
  • Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu
   Wymagania pożądane
   Wykształcenie:
   • wyższe (w tym licencjat), medyczne
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Areszt Śledczy w Bydgoszczy
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomo
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu:
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: Kandydat do służby składa następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wskazując Zakład Karny lub Areszt Śledczy oraz stanowisko o które się ubiega; wypełnioną ankiet
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: poczta
    Operator robota spawalniczego
    StPr/21/4722
    data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    Spawacz
    StPr/21/4721
    data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    Ślusarz
    StPr/21/4720
    data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    Śruciarz/piaskarz
    StPr/21/4719
    data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. ZAKŁAD KARNY W KORONOWIE Oferujemy: 1. Stałą pracę, na pełen etat. 2. Pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia. 3. Atrakcyjne wynagrodzenie. 4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego. 5. Awanse związane z podwyższaniem uposażenia. Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: 1. Wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny. 2. Wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny. 3. Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. 4. Wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia. 5. Raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie. 6. Nagrody uznaniowe. 7. Nagrody jubileuszowe. 8. Dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie. 9. Dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
    StPr/21/4462
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
    wynagrodzenie od od 3 703 PLN

    Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowy m lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. ZAKŁAD KARNY W KORONOWIE
    StPr/21/4464
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
    wynagrodzenie od od 3 956 PLN

    - kontakt z klientem; - obsługa i sprzedaż; - wystawianie FV; - pomoc przy rozkładaniu towaru; - sporządzanie zamówień. Staż odbywać się będzie w gminie: Koronowo.
    StPr/21/4418
    data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
    wynagrodzenie od 1 489 PLN

    Obsługa maszyn paletyzatorów
    StPr/21/4344
    data rozpoczęcia pracy od 11.10.2021
    wynagrodzenie od od 20 PLN

    · programowanie sterowników PLC (głównie B&R), · tworzenie wizualizacji na panele operatorskie oraz systemy SCADA, · tworzenie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi, · uruchamianie systemów sterowania na obiektach, · serwisowanie wdrażanych systemów sterowania, · udział w szkoleniu personelu w zakresie obsługi projektowanych systemów sterowania,
    StPr/21/4191
    data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
    wynagrodzenie od od 3 500 PLN

    Montaż urządzeń oraz instalacji dla linii galwanicznych, montaż wanien i zbiorników galwanicznych, prace instalacyjne, konserwacyjne, serwisowe.
    StPr/21/4192
    data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN