Zamknij
przygotowywanie dań, przygotowywanie surówek, utrzymywanie stanowiska pracy w czystości zgodnie z przepisami BHP.
StPr/21/3056
data rozpoczęcia pracy od 28.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Śruciarz/piaskarz
StPr/21/3047
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Ślusarz
StPr/21/3048
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Spawacz
StPr/21/3049
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Operator robota spawalniczego
StPr/21/3050
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

1. Nakładanie powłoki lakierniczej różnymi technikami na mokro. 2. Wyrównywanie, wygładzanie, matowienie powierzchni. 3. Praca na półautomatycznej linii malarskiej.
StPr/21/3051
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

dora?na pomoc kucharzowi, gastronomiczny rozbiór mi?sa, porcjowanie i dekorowanie, obieranie, krojenie, szatkowanie oraz siekanie warzyw i owoców, utrzymywanie czysto?ci w obr?bie kuchni
StPr/21/2953
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Rozk?ad czasu s?u?by w systemie jednozmianowy m lub wielozmianowym w bezpo?rednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolno?ci. OFERUJEMY: - sta?? prac?, - pewn? wyp?at? comiesi?cznego uposa?enia, - mo?liwo?? rozwoju zawodowego, - awanse zwi?zane z podwy?szaniem uposa?enia. Oprócz miesi?cznych uposa?e? dodatkowo oferujemy: - wyp?at? raz w roku dop?aty do wczasów dla funkcjonariusza i jego cz?onków rodziny, - wyp?at? raz w roku dop?aty do przejazdu ?rodkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego cz?onków rodziny, - rycza?t za dojazd do miejsca pe?nienia s?u?by, - wyp?at? dodatkowego uposa?enia w postaci nagrody rocznej w wysoko?ci pobieranego uposa?enia, - raz w roku wyp?at? równowa?nika za umundurowanie, - nagrody uznaniowe, - nagrody jubileuszowe, - dla funkcjonariuszy przechodz?cych w s?u?b? sta?? zasi?ek na zagospodarowanie, - dla funkcjonariuszy w s?u?bie sta?ej: comiesi?czny równowa?nik z tytu?u braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
StPr/21/2944
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 3 956 PLN

Rozk?ad czasu s?u?by w systemie wielozmianowym w bezpo?rednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolno?ci. OFERUJEMY: - sta?? prac?, - pewn? wyp?at? comiesi?cznego uposa?enia, - mo?liwo?? rozwoju zawodowego, - awanse zwi?zane z podwy?szaniem uposa?enia. Oprócz miesi?cznych uposa?e? dodatkowo oferujemy: - wyp?at? raz w roku dop?aty do wczasów dla funkcjonariusza i jego cz?onków rodziny, - wyp?at? raz w roku dop?aty do przejazdu ?rodkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego cz?onków rodziny, - rycza?t za dojazd do miejsca pe?nienia s?u?by, - wyp?at? dodatkowego uposa?enia w postaci nagrody rocznej w wysoko?ci pobieranego uposa?enia, - raz w roku wyp?at? równowa?nika za umundurowanie, - nagrody uznaniowe, - nagrody jubileuszowe, - dla funkcjonariuszy przechodz?cych w s?u?b? sta?? zasi?ek na zagospodarowanie, - dla funkcjonariuszy w s?u?bie sta?ej: comiesi?czny równowa?nik z tytu?u braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
StPr/21/2943
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 3 703 PLN

opieka nad osobami starszymi i niepe?nosprawnymi: pomoc w gospodarstwei domowym i robienie zakupów
StPr/21/2882
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN