Zamknij
Prace administracyjno biurowe w dziale organizacyjno-prawnym: - prowadzenie ewidencji próśb i wniosków oraz przechowywanie dokumentacji; - prowadzenie ewidencji archiwalnej; - przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji. Staż odbywać się będzie w gminie: Koronowo.
StPr/21/4730
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Prace administracyjno-biurowe w dziale kadr: - prowadzenie sekretariatu; - organizacja obiegu dokumentów; - zarządzanie korespondencją; - tworzenie i aktualizacja baz danych; - redagowanie pism; - obsługa interesantów. Staż odbywać się będzie w gminie: Koronowo.
StPr/21/4731
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Operator robota spawalniczego
StPr/21/4722
data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Spawacz
StPr/21/4721
data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Ślusarz
StPr/21/4720
data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Śruciarz/piaskarz
StPr/21/4719
data rozpoczęcia pracy od 22.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. ZAKŁAD KARNY W KORONOWIE Oferujemy: 1. Stałą pracę, na pełen etat. 2. Pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia. 3. Atrakcyjne wynagrodzenie. 4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego. 5. Awanse związane z podwyższaniem uposażenia. Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: 1. Wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny. 2. Wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny. 3. Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. 4. Wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia. 5. Raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie. 6. Nagrody uznaniowe. 7. Nagrody jubileuszowe. 8. Dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie. 9. Dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
StPr/21/4462
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 703 PLN

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowy m lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. ZAKŁAD KARNY W KORONOWIE
StPr/21/4464
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 956 PLN

- kontakt z klientem; - obsługa i sprzedaż; - wystawianie FV; - pomoc przy rozkładaniu towaru; - sporządzanie zamówień. Staż odbywać się będzie w gminie: Koronowo.
StPr/21/4418
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Obsługa maszyn paletyzatorów
StPr/21/4344
data rozpoczęcia pracy od 11.10.2021
wynagrodzenie od od 20 PLN