Zamknij
sprzedaż towarów spożywczo-przemysłowych dla osadzonych w kantynie ZK Koronowo; zarządzanie gospodarką magazynową
StPr/21/0523
data rozpoczęcia pracy od 23.02.2021
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

Ekspozycja i sprzedaż bielizny
StPr/21/0455
data rozpoczęcia pracy od 17.02.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

- prowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego - opieka nad dziećmi - prowadzenie dokumentacji - dzienne zapisy
StPr/21/0363
data rozpoczęcia pracy od 09.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- prowadzenie zajęć logopedycznych i terapeutycznych w zakresie określonym orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczania specjalnego (dziecko z niepełnosprawnością ruchową z afazją) - prowadzenie dokumentacji WWRD i NS
StPr/21/0362
data rozpoczęcia pracy od 09.02.2021
wynagrodzenie od od 1 200 PLN

prowadzenie zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej z afazją w tym prowadzenie dokumentacji WWRD i NS
StPr/21/0361
data rozpoczęcia pracy od 09.02.2021
wynagrodzenie od od 1 200 PLN