Zamknij
- prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej, indywidualizowanie pracy z dziećmi zarówno zdolnymi jak i również posiadającymi określone trudności - prowadzenie dziennika zajęć (zapisów dziennych)
StPr/22/3198
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN