Zamknij
REKLAMA
16
12:19, 16.02.2022
Radny Stanisław Gliszczyński opublikował wykazy nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego, kadry zarządzającej i kierowników podległych jednostek. Jak poinformował samorządowiec na te nagrody wydatkowano 393 950,00 złotych.
11:06, 15.02.2022
Okręg wyborczy nr 4 (jeden z dwóch w kujawsko-pomorskim) reprezentuje 12 posłów i posłanek. Sprawdziliśmy kto jest najbardziej aktywnym parlamentarzystą w zakresie interpelacji, zapytań, przedstawionych sprawozdań oraz wypowiedzi i obecności w posiedzeniach.
17:31, 13.02.2022
8 lutego ukazało się zarządzenie Burmistrza Koronowa w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo.
09:06, 30.12.2021
Na sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 29 grudnia radny Piotr Jagielski złożył interpelację w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Bydgoskiego.
17:52, 07.12.2021
O godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ulicy Farna 23 w sali konferencyjnej nr 27 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koronowie.
REKLAMA
14
08:35, 29.10.2021
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski zaprasza mieszkańców na live, który odbędzie się o godzinie 18:00 4 listopada. Internetowe spotkanie ma być poświęcone sprawom bieżącym w Gminie oraz inwestycjom.
09:37, 24.10.2021
W najbliższy poniedziałek (25 października) odbędzie się XXXVII sesja sejmiku województwa. Radni wysłuchają m.in. sprawozdania z realizacji prac nad Audytem krajobrazowym dla województwa kujawsko-pomorskiego i informacji na temat wdrażania segmentu rewitalizacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020. Spodziewane jest przyjęcie stanowiska o przystąpieniu do Deklaracji Weneckiej, której sygnatariuszami są (w liczbie 200) samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej 
3
09:47, 17.10.2021
Radny Piotr Mitera zwrócił się do władz Koronowa z apelem aby zwiększyć działania informacyjne i promocyjne dotyczące akcji bezpłatnej sterylizacji kotów wolnożyjących poprzez informację na oficjalne stronie Miasta Koronowa w mediach społecznościowych oraz akcję plakatowania.
7
07:07, 30.09.2021
Radny Piotr Mitera zwrócił się z wnioskiem podczas sesji Rady Miejskiej w Koronowie o zakup i montaż rolet zacieniających w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie.
10:41, 26.09.2021
Członkowie kujawsko-pomorskiego oddziału Stowarzyszenia Polska 2050 24 września powołali w demokratyczny sposób zarząd regionu.
REKLAMA
5
21:02, 23.09.2021
Radny Stanisław Gliszczyński opublikował pismo jakie otrzymał od zastępcy burmistrza Koronowa Sławomira Marszelskiego. Samorządowiec dopytywał o powód nie działającej fontanny na rynku w Koronowie.
5
06:29, 01.09.2021
Podczas sesji Rady Miejskiej w Koronowie radni rozpatrzyli skargę na dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie. Po jej rozpatrzeniu ustalono, że nie może ona zostać uwzględniona.
6
10:59, 26.08.2021
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski poinformował o tym, że zamierza realizować swój program wyborczy. Za zgodą radnych rady miejskiej Koronowo przystąpi do realizacji placu zabaw przy ulicy Bydgoskiej/Wodnej. Plan jest ambitny bo miejsce to ma być wypoczynkowym centrum starego miasta. 
09:22, 21.08.2021
Premier Mateusz Morawiecki ma powołać drugiego wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego. O sprawie poinformował minister Łukasz Schreiber.
11:31, 20.08.2021
Premier Mateusz Morawiecki odwiedził wczoraj kujawsko-pomorskie. Prezes rady ministrów zwiedził m.in. bydgoską PESĘ oraz spotkał się z samorządowcami w Kruszynie (powiat bydgoski)
REKLAMA