Zamknij
REKLAMA
15:04, 24.09.2022
Podczas poniedziałkowych (26 września) obrad honorowy prezes Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Lotto Bydgostia Zygfryd Żurawski odbierze nadaną mu Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyznana klubowi statuetkę Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.
3
08:26, 18.08.2022
28 lipca działacze Federacji Młodych Socjaldemokratów, młodzieżówki Nowej Lewicy, wystosowali trzy pisma dotyczące jakości funkcjonowania transportu publicznego. Adresatami listów był Marszałek Całbecki, Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. 
7
14:32, 14.06.2022
Poselski projekt w sprawie przeniesienia wyborów samorządowych ma trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami. O sprawie poinformował sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.
16
12:19, 16.02.2022
Radny Stanisław Gliszczyński opublikował wykazy nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego, kadry zarządzającej i kierowników podległych jednostek. Jak poinformował samorządowiec na te nagrody wydatkowano 393 950,00 złotych.
11:06, 15.02.2022
Okręg wyborczy nr 4 (jeden z dwóch w kujawsko-pomorskim) reprezentuje 12 posłów i posłanek. Sprawdziliśmy kto jest najbardziej aktywnym parlamentarzystą w zakresie interpelacji, zapytań, przedstawionych sprawozdań oraz wypowiedzi i obecności w posiedzeniach.
17:31, 13.02.2022
8 lutego ukazało się zarządzenie Burmistrza Koronowa w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo.
09:06, 30.12.2021
Na sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 29 grudnia radny Piotr Jagielski złożył interpelację w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Bydgoskiego.
17:52, 07.12.2021
O godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ulicy Farna 23 w sali konferencyjnej nr 27 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koronowie.
14
08:35, 29.10.2021
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski zaprasza mieszkańców na live, który odbędzie się o godzinie 18:00 4 listopada. Internetowe spotkanie ma być poświęcone sprawom bieżącym w Gminie oraz inwestycjom.
09:37, 24.10.2021
W najbliższy poniedziałek (25 października) odbędzie się XXXVII sesja sejmiku województwa. Radni wysłuchają m.in. sprawozdania z realizacji prac nad Audytem krajobrazowym dla województwa kujawsko-pomorskiego i informacji na temat wdrażania segmentu rewitalizacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020. Spodziewane jest przyjęcie stanowiska o przystąpieniu do Deklaracji Weneckiej, której sygnatariuszami są (w liczbie 200) samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej 
3
09:47, 17.10.2021
Radny Piotr Mitera zwrócił się do władz Koronowa z apelem aby zwiększyć działania informacyjne i promocyjne dotyczące akcji bezpłatnej sterylizacji kotów wolnożyjących poprzez informację na oficjalne stronie Miasta Koronowa w mediach społecznościowych oraz akcję plakatowania.
7
07:07, 30.09.2021
Radny Piotr Mitera zwrócił się z wnioskiem podczas sesji Rady Miejskiej w Koronowie o zakup i montaż rolet zacieniających w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie.
10:41, 26.09.2021
Członkowie kujawsko-pomorskiego oddziału Stowarzyszenia Polska 2050 24 września powołali w demokratyczny sposób zarząd regionu.
5
21:02, 23.09.2021
Radny Stanisław Gliszczyński opublikował pismo jakie otrzymał od zastępcy burmistrza Koronowa Sławomira Marszelskiego. Samorządowiec dopytywał o powód nie działającej fontanny na rynku w Koronowie.
5
06:29, 01.09.2021
Podczas sesji Rady Miejskiej w Koronowie radni rozpatrzyli skargę na dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie. Po jej rozpatrzeniu ustalono, że nie może ona zostać uwzględniona.