Zamknij

Religijność i proces resocjalizacji w Zakładzie Karnym w Koronowie

11.54, 18.02.2022 . Aktualizacja: 11.55, 18.02.2022

Proces resocjalizacji jest niezwykle złożony, a jego efektywność uwarunkowana jest wieloma czynnikami, m. in. motywacją do zmiany, która powinna wykształcić się u skazanego. Tym, co może ją wywołać, jest na przykład czerpanie siły z religii.

Religijność w procesie resocjalizacji

Religijność w resocjalizacji postrzegana jest jako źródło własnej tożsamości, redukcja niepokoju czy lęku, poszukiwanie sensu i przebaczenia. Bycie we wspólnocie ludzi podobnie wierzących, wzajemne interakcje miedzy uczestnikami są źródłem dodatkowych emocji i znaczeń. Może to przyczynić się do konwersji tożsamości, rozumianej jako gwałtownej zmiany światopoglądu jednostki. Tak pojmowana wiara pozwala w osobach pozbawionych wolności wzbudzić wolę współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw, bowiem szukając Boga - szukają siebie.

Wiara 

Religijność uczy przyjmowania odpowiedzialności za swoje czyny oraz życie, dlatego w Zakładzie Karnym w Koronowie umożliwia się skazanym udział w posługach religijnych. Mają one na celu ukształtowanie tych cech osobowości, a także tych form zachowań, które będą sprzyjać zgodnemu z normami prawnymi oraz społecznymi funkcjonowaniu podopiecznych. Dzięki temu posługi religijne uznaje się za jeden z zabiegów pedagogicznych o charakterze resocjalizacyjnym. Należy pamiętać, by wychowaniem religijnym obejmować jedynie te osoby, które są otwarte na takie oddziaływania. Tylko wówczas religia może stać się drogą do pełnego powrotu do spoleczeństwa i sprzymierzeńcem w procesie resocjalizacji.

Podstawa prawna

Prawo do korzystania z posług religijnych w warunkach penitencjarnych jest zapewnione skazanym w przepisach dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności. Kodeks Karny Wykonawczy posiada zapis: ,,skazany ma prawo w szczególności do [...] korzystania z wolności religijnej''.

Tekst: st. szer. Agnieszka Bandura
Zdjęcia: por. Wojciech Górski

[ZT]5823[/ZT]

[ZT]5815[/ZT]

 

(.)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%