Zamknij

Oficjalne Stanowisko ZGKiM Uprzejmie informuje, że w dniu 19.07.2019 wpłynęła do siedziby spółki skarga Pana Mariana Hermann na działania pracownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji ZGKiM w Koronowie Sp.zo.o. W związku z powyższą skargą składam wyjaśnienia do Pana burmistrza dotyczące zaistniałej sytuacji . W dniu 15.07.2019 pracownik brygady wymiany wodomierzy dokonał umówionych wymian wodomierzy w rejonie OM Tuszyny . W związku z tym, że w kolejnych dniach miał zlecenie wymiany wodomierza na ulicy Żeglarskiej, a wykonał już prace umówione w dniu 15.07.2019, bez wcześniejszego powiadomienia podjechał pod posesję przy ul. Żeglarskiej 1 w celu wymiany wodomierza głównego, który jest urządzeniem pomiarowym należącym do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.zo.o. Właściciel posesji dopuścił pracownika do urządzenia pomiarowego, który dokonał jego wymiany spisując na tą okoliczność protokół wykonanych prac wraz z numerem i stanem zarówno starego jak i nowego wodomierza . Protokół ten służy do rozliczenia pracownika z wykonanych prac przez kierownictwo Wydziału oraz uzupełnienie stanu zużytej wody w systemie rozliczania za wodę i ścieki od ostatniego odczytu przez inkasenta do dnia wymiany wodomierza. W żadnym przypadku nie służy do obciążania jakimkolwiek kosztami odbiorcy naszych usług. Podpis właściciela posesji lub osoby przez niego upoważnionej potwierdza tylko stan urządzeń pomiarowych tzn, zdemontowanego i nowo zamontowanego wodomierza . Właściciel posesji odmówił podpisania protokołu w związku z brakiem jego kopii. Pracownikowi wydziału skończyły się kalki kopiujące i związku z tym powinien przepisać protokół tak aby jeden egzemplarz przekazać właścicielowi posesji . Natomiast właściciel posesji został poinformowany przez pracownika, że kopia protokołu zostanie dosłała pocztą , co uczyniono w kolejnych dniach, a zwrotka potwierdzająca odbiór wrzuciła do siedziby spółki. Zaistniała sytuacja miała charakter wyjątku , a nie praktyki stosowanej przez wydział Wodociągów i Kanalizacji . W przyszłości dołożymy wszelkich starań aby zawsze kopię protokołu zostawić właścicielowi posesji lub osobie przez niego upoważnionej . Podpis prezesa .09-08-2019 10:26:50

Rodzina
14

komentarz (5)

sprawdzićsprawdzić

12 1

Powstaje wątpliwość czy nie wykorzystywano wcześniej takiego mechanizmu. Rodzi to prawdopodobieństwo nadużyć i powinno zostać szczegółowo zbadane. Na niektórych posesjach podobno zawyżano rzeczywiste zużycie. 13:20, 09.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PrawoPrawo

8 1

193. Zakłócanie miru domowego. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 15:08, 09.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

XxLXxL

12 1

Coś mi tu nie pasuje 1 .pracownik sam decyduje gdzie pojedzie jak szybciej skończy robotę ? 2 jak miał zlecone prace, które wykonał to skąd miał dodatkowy wodomierz przy sobie ? 3. Jak brakuje kalki to robi się fotkę dla siebie a zostawia oryginał ?, albo pisze się dwie takie same jak ktoś tego wymaga ?. 4. No i dlaczego zdjęty wodomierz zabrano bez potwierdzenia licznika ?. 5. Sama odpowiedź budzi nie mówiąc już o wykonanej usłudze . Świni w patyku należy się więcej wyjaśnień a co dopiero odbiorcy usług !!!. Tu naprawdę należy pewne sprawy wyjaśnić prawnie . Pozdrawiam 20:02, 09.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Deutschland Deutschland

6 0

Tu wiele spraw się nie zgadza w piśmie pana prezesa do burmistrza dlatego przedstawimy Państwu oficjalne pismo kierowane do burmistrza przez Pana Mariana Hermann. 08:15, 10.08.2019


A tak pisała PomorskA tak pisała Pomorsk

9 0

Czy Pan Hermann skarżył się tylko na pracownika wodociągów ???Oto list pana Mariana Hermanna, który jest obywatelem Niemiec. W Koronowie mieszka żona pana Hermanna.
„Szanowny Panie Burmistrzu Koronowa - tak rozpoczyna się list pana Mariana - piszę do Pana z uwagi na niemoc nawiązania bezpośredniej rozmowy z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, do którego chciałem się poskarżyć i prosić o wyjaśnienie działań pracownika „Wodociągów”. Za każdym razem w sekretariacie ZGKiM otrzymuję telefonicznie negatywną odpowiedź, że powinienem skontaktować się z „Wodociągami”, co uważam za absurd. Bo jak mogę poskarżyć się na „Wodociągi” do „Wodociągów”? Dlatego postanowiłem napisać do Urzędu Miejskiego w Koronowie.
Przyjechałem do Koronowa 15 lipca odwiedzić moją żonę. Do godziny 15 była w pracy. Pod jej nieobecność przyjechał pracownik „Wodociągów”, by - jak twierdził - wymienić licznik wody. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żona o takiej wymianie nie została wcześniej poinformowana. Na moje pytanie - dlaczego przyjechał samochodem służbowym nie uzgadniając terminu wymiany licznika z właścicielem domu usłyszałem, że na polecenie swoich przełożonych jeździ do wszystkich użytkowników, a jak kogoś nie ma, to przyjeżdża ponownie. 08:49, 10.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© koronowo.net.pl | Prawa zastrzeżone