Zamknij

Rynek pracy w Koronowie

08:05, 26.05.2022 | materiał partnera

Koronowo to miasto znajdujące się w województwie kujawsko-pomorskim. Pomimo że sytuacja na rynku pracy nie należy do najkorzystniejszych, można podjąć szereg działań w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Koronowo - sytuacja osób w wieku produkcyjnym

Pomimo że stopa bezrobocia jest nieco wyższa, niż średnia kraju, miasto wypada korzystnie na tle województwa. Z drugiej strony liczba osób pracujących na 100 mieszkańców jest znacznie mniejsza w porównaniu zarówno do województwa, jak i kraju. Wśród osób w wieku produkcyjnym dominującą grupą są mężczyźni. Jest ona ponad 10% liczniejsza w porównaniu do kobiet w wieku 18-65 lat. Osoby w wieku produkcyjnym stanowią łącznie zdecydowaną większość wszystkich mieszkańców miasta, ponieważ sumarycznie stanowią ponad 60%. Warto zaznaczyć, że stopa bezrobocia do 2019 roku systematycznie była rok rocznie na coraz niższym poziomie. Problem bezrobocia jest bardziej powszechny wśród kobiet w porównaniu z mężczyznami. Zdecydowana większość osób w wieku produkcyjnych jest aktywna zawodowo. Oprócz podejmowania pracy na zasadzie umowy u pracy niektórzy mieszkańcy decydują się na podjęcie własnej działalności gospodarczej. W tej kategorii zdecydowanie największą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa, czyli takie, które zatrudniają do 9. pracowników.

Praca w Koronowie - gdzie pracują mieszkańcy?

Zdecydowana większość osób w wieku produkcyjnym pracujących w Koronowie decyduje się podjąć pracę w branży zajmującej się przemysłem i budownictwem. Ponad 50% mężczyzn mieszkających w tym mieście zajmuje stanowiska z tego obszaru. Kolejną co do popularności branżą jest również ta zajmująca się szeroko pojętymi usługami takimi jak gastronomia, naprawa pojazdów, transport czy branża hotelarska. Trzecią w kolejności branżą, w której pracuje wiele mieszkańców, jest branża rolnicza.  Kolejna w kolejności jest branża zajmująca się finansami. W tym sektorze pracuje trzy razy więcej kobiet. Wiele mieszkańców decyduje się na poszukiwanie pracy w mieście innym niż Koronowo. Niektórzy również decydują się na przyjazd do Koronowa z innych miast. Jest to jednak mniejsza liczba pracowników w porównaniu do pierwszej grupy. Decyzja ta podyktowana jest głównie większymi możliwościami znalezienia pracy w poszczególnych zawodach oraz lepszymi perspektywami zawodowymi w większych miastach. Średnie zarobki są nieco niższe niż średnia wojewódzka. Znaczna różnica w średnich zarobkach jest widoczna na tle kraju.

Poszukiwanie pracy w Koronowie

Osoby bezrobotne w Koronowie podlegają dwóm niezwykle istotnych z ich perspektywy placówką. Są to: Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Koronowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. PUP w Koronowie został zlikwidowany i obecnie istnieje tam punkt stanowiący filie urzędu w Bydgoszczy. W obu miejscach można pozyskać cenne informacje w zakresie dostępnych ofert pracy, czy dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna. Samodzielne poszukiwanie pożądanego stanowiska pracy warto zacząć od odwiedzenia portali internetowych, na których znajduje się szereg ofert pracy. Obecnie na stronie https://www.aplikuj.pl/praca/koronowo można znaleźć ponad 700 zróżnicowanych ofert. Prace te są zróżnicowane pod kątem koniecznych kompetencji czy możliwych zarobków. Poszukiwane zawody to m.in. strażnik, mechanik samochodowy, pracownik administracyjny, czy sprzedawca.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%