Zamknij
REKLAMA

Urząd Miejski przypomina o obowiązku zgłaszania azbestu

15:54, 24.01.2019 | UM w Koronowie
REKLAMA
Skomentuj
fot. redakcja

Urząd Miejski w Koronowie przypomina wszystkim użytkownikom azbestu i wyrobów zawierających azbest, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, do dnia 31 stycznia każdego roku posiadacz wyrobów azbestowych jest zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanej Informacji o wyrobach zawierających azbest do właściwego organu, tj.:

  • Burmistrza Koronowo – w przypadku osób fizycznych,
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – w przypadku osób prawnych.

Złożenie Informacji musi zostać poprzedzone wykonaniem na właściwym formularzu Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Uzyskany w ten sposób stopień pilności determinuje termin wykonania ponownej oceny lub usunięcia/zabezpieczenia ocenianych wyrobów. Ocenę wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonuje się w 1 egzemplarzu i przechowuje łącznie z dokumentacją budynku, urządzenia lub obiektu budowlanego. Informację o wyrobach zawierających azbest zaś sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się właściwemu organowi, a drugi przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabronione jest samodzielne demontowanie oraz transportowanie odpadów azbestowych. Sankcje za dokonywanie tego typu prac zostały określone w Kodeksie Karnym. W przypadku zamiaru usunięcia i unieszkodliwienia tego typu odpadów, konieczne jest zawarcie umowy z uprawnionym do tego podmiotem. Szersze informacje na ten temat znajdują się poniżej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. (52) 3826-442, pok. Nr 7, Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.

Linki do formularzy dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Informacja: Urząd Miejski w Koronowie

(UM w Koronowie)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

pacjentpacjent

3 0

To ważne dla zdrowia wszystkich mieszkańców. 22:39, 25.01.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BerlinBerlin

2 3

Super jak Pani Elżbieta M zostałyby przewodnicząca Rady ! 23:05, 27.01.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© koronowo.net.pl | Prawa zastrzeżone